Collectie


 

Het museum presenteert nationale en internationale papierknipkunst van bekende en minder bekende kunstenaars. Er is eeuwenoude knipkunst, maar ook recent gemaakt werk te zien. Verbaas u over de ragfijne knipsels uit de 18e en 19e eeuw, of over het symfonie orkest van Jan Cupido.

Er wordt werk getoond van de beroemde Westerborker knipper Wiecher Lever, van Evert Root, van Jantje III, Maria Snel, Lida Licht, Joke Kooi, Erika Häusler en vele anderen.

De geschiedenis van de papierknipkunst komt uitgebreid aan de orde in de videofilm “Kijk op de knipkunst”. Deze film geeft ook een overzicht van de verschillende vormen van hedendaagse knipkunst.

Nieuw zijn o.a. een tweetal oude werken die ons geschonken werden door het museum Martena
in Franeker: Een werk van Adam Hotzes de Boer (1821-1857) en een werk van één van de drie
broers Faber uit 1791.

Nieuw zijn ook een vijftal knipwerken van een onbekende knipper, gedateerd 1818 en voorstellend de vier jaargetijden. (bruikleen fam. v.d. Kamp Barneveld)

In 2018 zijn naast de basiscollectie de volgende bijzondere tentoonstellingen te zien:
Voor 2018 is het thema voor de knippers en knipsters “ER ZIT MUZIEK IN”

Tevens hebben wij voor 2018 een expositie van de knipper Gerlof Smit.